Kontakt

Wszelkie reklamacje dotyczące wyników z lotów proszę zgłaszać prezesom danej sekcji do 7 dni od wystawienia wyników na stronie oddziału Ostrów Wlkp.

WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE ZE ZNALEZIONYMI GOŁĘBIAMI PROSZĘ ZGŁASZAĆ
POD NUMEREM TELEFONU:

791 120 887

© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL