< Okręg Ostrów Wielkopolski


Nowości Zarząd Historia Oddziału Komunikaty Loty dorosłe 2019 Loty młode 2019 Loty dorosłe 2018 Loty Młodych 2018 Rejon 2018 Archiwum Pogoda Loty Młodych 2017 Loty Dorosłe 2017 Kamery Kontakt Loty dorosłe 2020 Loty młode 2020 Podsumowanie Sezonu 2015 Wykaz obrączek 2020r SuperHodowca

Historia

W dniu 17

W dniu 17.04.1932 r. Powstało Zrzeszenie Towarzystw Podróżujących Gołębi Pocztowych ,które jest odpowiednikiem działalności prowadzonej w obecnej strukturze Oddział dawnej II grupy Lotowej w Ostrowie Wlkp. Na pierwszym Konstytucyjnym Zebraniu reprezentowane były nastepujące Towarzystwa:

1. Gotów VII-3 Ostrów Wlkp.

2. Dobry Lot VII-4 Ostrów Wlkp.

3. Lotnik VII-16 Ostrów Wlkp.

4. Strzała VII-23 Ostrów Wlkp.

5. Polonia VII-51 Ostrów Wlkp.

6. Wierny Ojczyźnie VII-30 Odolanów

7. Iskra VII-55 Skalmierzyce

8. Strzała VII-30 Ostrzeszów

9. Prosna,Zbiersk i Ekspres Kalisz

Prezydium Zebrania powołało na przewodniczącego Kpt. J. Bogdańskiego i Prof. Kargola przedstawicieli Okręgu VII Poznań.

Do prezydium Powołano także kol. Ulichnowskiego i Banaszkiewicza.

Po zapoznaniu obecnych ze statutem przystapiono do wyboru władz Zarządu :

Prezes kol. Ulichnowskiego z Ostrowa

Vice Prezes kol. Vogt Marian z Kalisza

Sekretarz kol. Bosche z Ostrowa

Zast. Sekretarza kol. Pete z Ostrowa

Skarbnik kol. Kajzer Wojciech z Ostrowa

Kierownik Lotów kol. Lamperski z Ostrowa

Przew. Kom. Zegarowej kol. Zemski z Ostrowa

Przew. Kom. Sadzeniowej kol. Bocian z Ostrowa

Gospodarz kol. Trzniel z Ostrowa

Ławnikami- kol Rogacki , Szubert, Szostka

Praca pierwszego Zarządu trwała do dnia 20 listopada 1932 , w tym dniu wybrano nowy zarząd w składzie

Prezes kol. Zawadka z Ostrowa

Vice Prezes kol. Zemski z Ostrowa

Sekretarz kol. Banaszkiewicz z Ostrowa

Zast sekretarza kol. Czekalski

Skarbnik kol. Domagała z Ostrowa

Kierownik Lotów kol. Lamperski z Ostrowa

Gospodarz kol. Rybak z Ostrowa

Prze. Kom. Sadzeniowej kol. Pawlak z Ostrowa

Ławnicy kol. Fibik,Kwietniewski i Michałowski

Zarząd ten uchwalił 3 loty z miejscowości:

Wieluń 70 km

Rzeszów 340 km

Zdołbunowa 602 km

Natomiast dla lotów gołębi młodych loty z odległości 27,70,100 km.

W dniu 13.12.1936 odbyło się Walne Zebranie na którym wybrano nowy zarząd:

Prezes Bosche

Vice Prezes Wasiak

Sekretarz Szczepanek

Zast. Sekretarza Witek

Skarbnik Cibora

Następne walne zebranie odbyło się w dniu 30.01.1938 na którym wybrano nowe władze

Prezes Wasiak J

Vice Prezes Szczepanek , Benkowski

Sekretarz Szczepanek

Zast. Sekretarza Perski

Skarbnik Czekalski

Prze. Kom. Szadz. Sawicki

Gospodarz Zemski

Sąd koleżeński Wasiak , Bosche, Szóstak

Kom. Rewizyjna Bosche , Stajecki, Szarota

Zarząd ten do wybuchu wojny został bez zmian. Ostatnie zapisy protokólarzu są pod datą 11.03.1939. Natomiast działalność lotową gołębi zakończono lotem Zachacie-820 km.

W dniu 28.04.1946 zwołano pierwsze zebranie na które przybyło 40 byłych członków z terenu Ostrowa. Na zebraniu tym wybrano zarząd w składzie:

Prezes Wasiak J

Vice Prezes Matysiak A

Sekretarz Szczepanek J

Zast. Sekretarza Hadaś S

Skarbnik Cibora

Gospodarz Rybak S

© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL