< Okręg Ostrów Wielkopolski


Nowości Zarząd Historia Oddziału Komunikaty Loty dorosłe 2019 Loty młode 2019 Loty dorosłe 2018 Loty Młodych 2018 Rejon 2018 Archiwum Pogoda Loty Młodych 2017 Loty Dorosłe 2017 Kamery Kontakt Podsumowanie Sezonu 2015 SuperHodowca

Nowości


Wybrane wyniki za rok 2019
Kategoria A Okręg Zielona Góra
Mistrz Coefficient 37,81
2,3,5  Lotnik Kat A Okręgu Zielona Góra
Kategoria B Okręg Zielona Góra
Mistrz Coefficient 71,09
1 Lotnik Kat B Coefficient 1,33
Kategoria D
Mistrz Coefficient 412,14
1 Lotnik Kat D Coefficient 127,49
Mistrz Zespół 6 Lotników za wszystkie loty
Coefficient 3237,65

Zarząd Oddziału pragnie zorganizować w dniu 18-01-2020 roku  zabawę taneczną w restauracji BANKIETOWA. Koszt w kwocie 200 zł za parę. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do kolegi Marka Turkiewicza w terminie do 29-11-2019r tel. 880-260-447. potwierdzeniem rezerwacji będzie wpłata zaliczki w wysokości 50 zł.
Chętni mogą również zaprosić znane sobie osoby nie będące hodowcami.
Prezes Zarządu Ireneusz Zwierz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikat nr 08/2019r
Zarząd Oddziału Ostrów Wlkp. organizuje przetarg na konwojowanie gołębi, kierowcę, sprzątanie kabiny oraz obliczeniowca na nadchodzący sezon 2020r. Oferty proszę składać do końca 05-01-2020 w zamkniętych kopertach do kolegi sekretarza  Marka Turkiewicza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozycję kierunku lotów na sezon 2020r. gołębie dorosłe


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązujące w 2020 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski

http://pzhgp.pl/2019/11/25/obowiazujace-w-2020-roku-regulaminy-wspolzawodnictwa-o-mistrzostwa-polski/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficjalne Wyniki Mistrzostwa Polski – 2019r.

Gratulacje dla wszystkich hodowców

http://pzhgp.pl/2019/11/23/oficjalne-wyniki-mistrzostwa-polski-2019/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYKAZ hodowców, którzy zobowiązali się przekazać gołębie na aukcję
w dniu 08.12.2019 r. w czasie trwania Okręgowej Wystawy Gołębi

1.    CIAMCIAK Krzysztof        Oddział Kalisz
2.    GRZELAK Roman             Oddział Ostrów Wlkp.
3.    KONIECZNY Arkadiusz    Oddział Odolanów
4.    KONCMAN Zdzisław         Oddział Kalisz
5.    ks. KOSTORZ Jerzy          Oddział Zawadzkie
6.    KUBICA Marcin                 Oddział Odolanów
7.    LIEBNER Wojciech            Oddział Kępno
8.    LIS Andrzej                        Oddział Krotoszyn
9.    MŁOT Wiesław                  Oddział Sycowsko-Ostrzeszowski
10.  NOWICKI Mariusz             Oddział Ostrów Wlkp.
11.  OWCZAREK Krzysztof      Oddział Ostrów Wlkp.
12.  PACHOLCZYK Radosław  Oddział Ostrów Wlkp.
13.  PIETRZAK Ryszard           Oddział Ostrów Wlkp.
14.  RACZAK Miłosz                Oddział Ostrów Wlkp.
15.  SKOWROŃSKI Janusz      Oddział Kalisz
16.  TACIAK  Piotr                   Oddział Jarocin
17.  TOKARCZYK Wiesław      Oddział Trzebinia
18.  WARZECHA Sławomir      Oddział Ostrów Wlkp.
19.  ZGUD Robert                    Oddział Głogów
20.  Paweł Marchwacki i Syn   Oddział Gostyń

Lista nie jest jeszcze zamknięta, trwają rozmowy w celu pozyskania kolejnych  gołębi.
Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

        Komitet organizacyjny


Reprezentacja PZHGP Oddział Ostrów Wlkp.,

na Okręgową Wystawę Gołębi Pocztowych we Wtórku w dn. 07-08.12.2019 r.----------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dotyczący terminu wystawy gołębi pocztowych Okręgu Kalisz oraz regulamin wystawy rok 2019

Regulamin wystawy okręgu Kalisz

Aneks do regulaminu dodanie klas okręgowych

---------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie drużyny lotowej dla każdego hodowcy w 2019r gołębie dorosłe

Wyszukiwanie (otworzyć plik na klawiaturze komputera wcisnąć dwa klawisza razem ctrl oraz F wpisz swoje nazwisko a następnie klawisz klawiatury Enter . Wyszukasz swoje nazwisko i uzyskasz podsumowanie wyników za dany rok swoich podopiecznych.

Uwzględniono tylko listy Oddziałowe

Uwzględniono  Listy Oddziałowe, Rejonowe, Okręgowe

Gołębie młode 2019r

Podsumowanie drużyny lotowej dla każdego hodowcy w 2018r gołębie dorosłe
Uwzględniono  Listy Oddziałowe, Rejonowe, Okręgowe

Podsumowanie drużyny lotowej dla każdego hodowcy w 2017r gołębie dorosłe
Uwzględniono  Listy Oddziałowe

---------------------------------------------------------------------------------------------


W sobotę 26-10-2019r o godzinie 17.00 na ulicy Dobrej 6 w świetlicy PZHGP Oddział Ostrów Wlkp. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie delegatów.

W zebraniu uczestniczyło 40 delegatów. Przewodniczącym zebrania wybrano Wojciecha Libnera.

Jednym z pierwszych pkt. obrad delegatów było przyjęcie złożonej rezygnacji Prezesa Oddziału Ostrów Wlkp. Ireneusza Zwierza.

Delegaci w jawnym głosowaniu przy jednym wstrzymującym się głosie,  nie przyjęli rezygnacji ze stanowiska Prezesa PZHGP Ostrów Wlkp. kolegi  Ireneusza Zwierza.

Wobec powyższego, na podstawie złożonego wniosku w dalszej części zebrania w tajnym głosowania  uzupełniony został skład Zarządu PZHGP Ostrów Wlkp. o nowych trzech członków zarządu zgodnie ze statusem PZHGP.

Nowi członkowie zarządu:

Marek Turkiewicz sekretarz

Sławomir Glaser

Krzysztof Owczarek

Na podstawie wniosku członka zarządu Vice Prezesa ds. lotów Mariusz Kołeczko osobą wspomagająca ds. lotowych został:

Zbigniew Raczak

Osobą wskazaną do przyjmowaniu i przekazywaniu informacji o gołębiach przybłąkanych został:

Eugeniusz Janicki (tel. w kontaktach)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki Regionu 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------

Książki lotów za sezon 2019r. dla poszczególnych sekcji w wersji elektronicznej znajduje się w Archiwum za rok 2019


---------------------------------------------------------------------------------------------

Plik do tworzenia spisów gołębi do bezpośredniego wgrania do programu górski dla hodowców lotujących gołębie metodą tradycyjną na gumki lub bez konstalowania gołębi. Po wypełnieniu należy przesłać na meila

oddzial0100rachmistrz2019@gmail.com

Link do pobrania pliku exel

https://kalisz097.weebly.com/uploads/1/1/8/4/118457659/spis_golebi_nowy.xls

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 7/2019 dotycząca kierunku lotu gołębi młodych oraz oddawania spisów

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3 Instrukcja otwierania zegarów

14. Hodowca ma prawo sprawdzić własną taśmę i listę startowo-zegarową lub wydruk z ESK. Wszelkie zauważone nieprawidłowości winien natychmiast zgłosić do Komisji Zegarowej,   która ma obowiązek to wyjaśnić. Podpis hodowcy jest potwierdzeniem poprawności sporządzenia dokumentu.

15. Ewentualne spory w tych sprawach rozstrzyga natychmiast Oddziałowa Komisja    Zegarowa wraz z Zarządem Oddziału, a jej decyzje są ostateczne, jeżeli są zgodne z niniejszym Regulaminem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

      Informacja o lotach rejonowych oraz okręgowych przeniesiona do zakładki Loty dorosłe 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do filmu z pojenia gołębi lot Hildesheim 1 z dnia 09-06-2019r. Film z dnia 08-06-2019r godzina 21.34 pojenie gołębi

https://www.youtube.com/watch?v=7f5ysj2Ref4&feature=youtu.be

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 3 widok z kabiny 02-06-2019r

https://youtu.be/VsNRw8HpomM

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 2 widok z kabiny 26-05-2019r

https://youtu.be/9DW6WKEYVZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN LOTOWO - ZEGAROWY 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wszyscy hodowcy , którzy wkładają gołębie na zegar elektroniczny po zakoszowaniu swoich gołebi muszą niezwłocznie (max do 2 min) wydrukować listę startową.

V-ce prezes ds. lotów Mariusz Kołeczko

--------------------------------------------------------------------------


Komunikat nr 6 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty  gołębi dorosłych----------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 5 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty próbne gołębie dorosłe


----------------------------------------------------------------------------------------------

Podłączenie kostki ESK.

Schemat bez kostki .                                                       Schemat z kostką.


---------------------------------------------------------------------------------------------  


  


          
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL