Dobry Lot

Witamy wszystkich miłośników i hodowców gołębi pocztowych

NA DZISIEJSZYM ZEBRANIU ZARZĄDU ODDZIAŁU, PODJĘTO UCHWAŁĘ ODNOŚNIE PRZYMUSOWEGO ZAŁADUNKU KLATEK Z GOŁĘBIAMI DO KABINY PRZEZ KAŻDEGO HODOWCĘ KOSZUJĄCEGO NA DOBREJ.
HODOWCY NIE PODPORZĄDKUJĄCY SIĘ TEMU ZARZĄDZENIU BĘDĄ MIELI DANY LOT UNIEWAŻNIONY.
ZWOLNIENI Z TEGO OBOWIĄZKU SĄ TYLKO CZŁONKOWIE HONOROWI.
PONADTO NA NAJBLIŻSZY LOT ZE ZGORZELCA PRZESUWAMY GODZINĘ KOSZOWANIA OD 17.00 DO 19.30.
ZEGARY NA 19.00W DZISIEJSZYM LOCIE PIERWSZA KOSZOWANA PIĄTKA LICZY SIĘ DO INTERMISTRZOSTWA I NALEŻY ZANZNACZYĆ JE LITERKĄ "C", A NASTĘPNE LOTY DO GMP, WSZYSTKIE ROCZNE BIORĄ UDZIAŁ W LOTACH DO 400KM. SERIA STARYCH TO 10.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ ŻE NIE ZAZNACZENIE PIERWSZEJ PIĄTKI GOŁĘBI LITERKĄ "C" NA OBU LISTACH, SKUTKOWAĆ BĘDZIĘ NIE ZALICZENIEM INTERMISTRZOSTWA.
DOBRY LOT.
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL