< Okręg Ostrów Wielkopolski


Nowości Zarząd Historia Oddziału Komunikaty Loty dorosłe 2019 Loty młode 2019 Loty dorosłe 2018 Loty Młodych 2018 Rejon 2018 Archiwum Pogoda Loty Młodych 2017 Loty Dorosłe 2017 Kamery Kontakt Loty dorosłe 2020 Loty młode 2020 Podsumowanie Sezonu 2015 Wykaz obrączek 2020r SuperHodowca

Nowości

Wyniki gołębi młodych 2020r
 
                                                             Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych 15/8
 
 
Mistrzostwo Okręgu Gołębi Młodych 5/3

 Mistrzostwo Okręgu Gołębi Młodych 10 z Całości

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan lotów gołębi młodych 2020r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki Lot Okręgowy Borken


GMP
INTER
KLASY
LOTNIKI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spisy gołębi młodych rok 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikat 01-07-2020


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

Lot Peine 1. Ładowanie gołębi sobota. Lot z miejscowości Peine 1, ze względu na zmienność i dynamiczne warunki atmosferyczne MOŻE odbyć się w NIEDZIELĘ lub PONIEDZIAŁEK.

V-CE Prezes ds. lotowych Mariusz Kołeczko.

17-06-2020

Od Lotu Peine 1 zabieramy gołębie z Sieradza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PZHGP z Zarządu Głównego

Instrukcja postępowania   przy wyjeździe kabiny do Niemiec


 Zaświadczenie o współpracy ze związkiem niemieckim


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zasady Typowania

Typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na Lot

·  opcja typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot, to:

·  1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 10, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do GMP.

·  (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.

·  3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.

·  Bez względu na status opcji typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot:

 

Typowanie do Intermistrzostwa (tzw. seryjność "C")

·  opcja typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot, to:

·  1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 5, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do Intermistrzostwa.

·  (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.

·  3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.

·  Bez względu na status opcji typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot:

Hodowcy, którzy posiadają zegary elektroniczne umożliwiające wpisywanie liter typują


- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy literą S
- Mistrzostwo gołębi rocznych literą M.
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie, aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje:
( SM )
Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne, które umożliwiają typowanie przez tzw.
( * ) typują :
- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( * )
- Mistrzostwo gołębi rocznych ( * )

w przypadku kiedy Hodowca, który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje: ( * ) dopisując długopisem.„NIE OŁÓWKIEM” !!! ( M ) na liście startowej jak i zegarowej.

Hodowca, który nie zaznaczy ( M )będzie miał zaliczone pierwsze 10 gołębi włożonych do serii 5 z 10 z 50 i do GMP, a 10 gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20.

Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne BEZ możliwości typowania oraz hodowcy posiadający zegary tradycyjne zmuszeni są typować wpisując odręcznie litery S , M :
- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( S )
- Mistrzostwo gołębi rocznych ( M )
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje : ( S M )

13. Przypominamy:
każdy hodowca ma obowiązek zaznaczenia serii na liście zegarowej, której zgodność z listą startową potwierdzą wyznaczone osoby.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr telefonu do Rachmistrza 668 910 681

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan lotów gołębi dorosłych 2020 po zmianach wynikających z opóźnienia sezonu lotowego wynikającego z pandemi COVID 19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do złożenia oferty

na świadczenie usług: przewóz/gotowość przewozu zwierząt na sezon lotowy 2020 (dodatkowy transport)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy usługi

Gotowości i/lub przewozu zwierząt (gołębi). 

Możliwy termin świadczenia usługi: od 16.05.2020r. do 07.06.2020r. w dniach od piątku do niedzieli ( weekendy w tym terminie) zgodnie z Obowiązującym w 2020 roku Regulaminem Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski

http://pzhgp.pl/2019/11/25/obowiazujace-w-2020-roku-regulaminy-wspolzawodnictwa-o-mistrzostwa-polski/

Opis zamówienia:

Samochód  przystosowany do transportu przyczepy

Wymagania wobec wykonawcy:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia (licencje) do wykonywania krajowego transportu zwierząt .

2. Świadczenie usług odbywać się będzie na podstawie przewidzianego prawem zezwolenia

3. Pojazd wykorzystywany do świadczenia usług musi posiadać aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC.

4. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca podstawi samochód zastępczy w ciągu 30 minut od chwili powiadomienia. 

Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego

Oferta powinna zawierać:

 

-cenę brutto za km trasy

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 13-05-2020r. do godz. 18.00 u Sekretarza Oddziału Marka Turkiewicza w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-05-2020. o godz. 19.00 w siedzibie Oddziału. Zastrzegamy prawo do ewentualnej negocjacji cen lub odrzucenia ofert ze względu na brak spełnienia kryteriów. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------
Komunikat
Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z pandemią koronawirusa informuje, że do 04-04-2020 będą pobierane tylko opłaty w kwocie 145 zł od hodowcy. Opłata za gołębie zostanie pobrana dopiero w momencie uzyskania informacji o możliwości lotowania gołębi. Każdy z hodowców zapłaci wówczas kwotę zgodną z ilością podanych gołebi na dzień 28-03-2020r
PREZES IRENEUSZ ZWIERZ
Ze względu na wprowadzany stan epidemii na terenie Polski oraz wprowadzony zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób, przełożone zostaje zgrywanie zegarów poprzez kostki ESK do czasu zniesienia zakazu. O ponownym terminie zgrywania spisów poinformujemy hodowców sms-em i na stronie Oddziału
Za Zarząd
Prezes Ireneusz Zwierz , Marcin Glapa.


Ze względu na dynamicznie zmieniające się wytyczne co do sposobu postępowania w okresie stanu epidemii sugerowany sposób postępowania może ulegać korektą 

Komunikat nr 3/2020r.

Termin ostateczny oddania spisu gołębi dorosłych  w dwóch egzemplarzach dla wszystkich hodowców to 28-03-2020r Sobota  (uprasza się aby spisy dostarczone w sposób bezpośredni dostarczone były w  kopercie do skrzynek pocztowych) do skarbników.

Hodowcy, którzy ze względu na panujący w kraju stan epidemii, czują się zagrożeni, są chorzy lub poddani kwarantannie , mogą podać ilość zgłoszonych gołębi:

a) sms-em (treść imię nazwisko nr hodowcy ilość gołębi zgłoszony sezon 2020 ) i/lub mms (zdjęcie spisu z widocznymi stronami spisów jedno zdjęcie jedna strona spisu )   do skarbnika  sekcji.

b) meilowo (podany poniżej na stronie) do dnia 28-03-2020r .w formie exel , zdjęcia, plik z koski ESK z przypisanymi gołębiami na meila poniżej , zdjęcie w formie elektronicznej na meila poniżej. O każdej formie przekazania spisu koniecznie należy poinformować skarbnika sekcji.


Opłaty mogą zostać uiszczone  do dnia  04-04-2020r, jeśli zaistnieje taka konieczność na konto Oddziału PZHGP Ostrów Wlkp. 66 1020 2267 0000 4102 0051 1527 (tytuł przelewu Imię Nazwisko nr hodowcy  za co jest opłata) Hodowca o takiej formie uiszczenia opłaty informuje skarbnika sekcji sms-em lub meilem (nie ustnie). Skarbnik taki stan odnotowuje w księdze przychodów oraz rozchodów oraz w jakiej formie została ta informacja do niego przekazana i kiedy.  Tego dnia  (04-04-2020r) winny zostać uiszczone wszystkie obowiązujące opłaty. 

Każdy ze spisów gołębi dorosłych  winien zostać podpisany przez hodowcę. Złożony spis musi posiadać pieczątkę i podpis od weterynarza lub podpięte aktualne zaświadczenie od weterynarza o zaszczepieniu gołębi dorosłych.

Proszę, aby osoby zbierające spisy w sekcjach wyodrębniły z przekazanych dokumentów, te w których hodowcy lotują metodą tradycyjną lub bez konstalowania gołębi po to, by przekazać te spisy wcześniej rachmistrzowi . W ten sposób w dniu 04-04-2020r będą już gotowe wydruki dla tych hodowców w celu weryfikacji list zegarowych. W tym dniu ewentualne niejasności błędy będzie można poprawić na miejscu.

Spisy wgrane do zegara można przegrać przez kostkę ESK już wcześniej i przekazać je wcześniej wysyłając powstałe pliki  na meila.Hodowca lotujący metodą tradycyjną (na gumki)  winien odnotować to na zdanym spisie. Hodowcy lotujący metodą tradycyjną zdają gotowy spis w formie papierowej a dodatkowo mogą w celu zminimalizowania możliwości powstania błędu  przesłać spis elektronicznie ( meilowo) na druku lik do tworzenia spisów gołębi do bezpośredniego wgrania do programu górski https://kalisz097.weebly.com/uploads/1/1/8/4/118457659/spis_golebi_nowy.xls dla hodowców lotujących gołębie metodą tradycyjną na gumki lub bez konstalowania gołębi. Po wypełnieniu należy przesłać na meila

oddzial0100rachmistrz2019@gmail.com

WAŻNE

Każda zmiana w spisie w pierwszej 50 (liczonej do GMP) gołębi dorosłych  po wpisaniu do zegara ESK i zgraniu z zegara elektronicznego do programu obliczeniowego Górski MUSI być bezwzględnie zgłoszona do rachmistrza poprzez oddanie nowego spisu z poprawką tak by był czas do złożenia prawidłowego spisu do Okręgu zgodnie z obowiązującym regulaminem  PZHGP na 2020r.
Dopisanie nowego gołębia do złożonego spisu gołębi dorosłych, odbywa się na zasadzie wpłaty kwoty u skarbnika sekcyjnego. Po okazaniu wpłaty nastąpi dopisanie gołębia do spisu. Każde dopisanie gołębia do spisu z poza 50-ki wiąże się z koniecznością wydrukowania nowego spisu (przekazaniu konwojentowi i/lub kierowcy zestawu) lub naniesienia tej informacji na spisie który posiadają konwojent i kierowca zestawu. Takie działanie uwarunkowane jest koniecznością posiadania aktualnego wykazu przewożonych gołębi na wypadek kontroli służ upoważnionych.

Współzawodnictwo Derby 2020r


1. W związku z pytaniami dotyczącymi olimpijskiego Mistrzostwa Polski „Derby” w lotach gołębi rocznych informujemy:

  • program będzie liczył to współzawodnictwo automatycznie, tak samo jak GMP i Intermistrzostwo. Nie ma więc potrzeby ustawiania tego mistrzostwa jako dodatkowe współzawodnictwo.
  • oznaczanie 15 gołębi rocznych, które będą brały udział w tym współzawodnictwie odbywać się może na 2 sposoby:

    Sposób nr 1: ręcznie. Po wejściu w spis gołębi hodowcy można zaznaczyć/odznaczyć gołębi do tego współzawodnictwa, na takiej samej zasadzie jak dokonuje się oznaczania gołębi do GMP (tzw. "pierwsza 50").

    Sposób nr 2: automatycznie. Do programu zostanie dodana opcja, dzięki której program automatycznie zaznaczy pierwsze 15 gołębi rocznych z olimpijskimi obrączkami Derby według kolejności ich występowania na spisie gołębi. Przykład: jeśli na spisie gołębi na pozycjach od 45 do 50 oraz na pozycjach od 60 do 70 znajdą się gołębie roczne z olimpijskimi obrączkami Derby, to program je zaznaczy. Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że przy tej opcji nie ma znaczenia na jakich pozycjach na spisie gołębi są gołębie roczne z olimpijskimi obrączkami Derby. Zaznaczone zostaną te gołębi roczne z olimpijskimi obrączkami Derby, które występują w pierwszej kolejności na spisie gołębi. Jeśli hodowca umieści na spisie gołębie roczne z olimpijskimi obrączkami Derby według powyższej zasady, to nie będzie potrzeby ich ręcznego oznaczania.

Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składają w  oddziale w terminie do 28 marca  2020 roku w dwóch egzemplarzach spis gołębi rocznych w ilości do 15 szt, zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską „Derby”. Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy i plany lotów ( obejmujących 10 lotów z odległości od 95 km do 630 km ) do Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 24 kwietnia po jednym egzemplarzu spisu i plany lotów do biura Zarządu Głównego PZHGP. Loty o Olimpijskie Mistrzostwo Polski należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy od 25 kwietnia 2020 roku do 19 lipca 2020 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do mistrzostwa w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. najpóźniej w sobotę.

Obowiązujące w 2020 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski

http://pzhgp.pl/2019/11/25/obowiazujace-w-2020-roku-regulaminy-wspolzawodnictwa-o-mistrzostwa-polski/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 17.03.2020 zaktualizowano program obliczeniowy  - dodano funkcję odczytu marki i numeru seryjnego zegara konstatującego ze spisu gołębi zapisanego przez Kostkę ESK oraz możliwość zapisania tych informacji dla hodowcy podczas automatycznego dodawania gołębi.

W "Etap 2 - Wczytaj spisy gołębi automatycznie (Kostka ESK)" domyślnie zaznaczona jest opcja "Czy aktualizować markę i numer seryjny zegara konstatującego?". Jeśli nie chcemy, aby program automatycznie aktualizował te dane, to należy opcję tą odznaczyć.

Dzięki w/w funkcji, po zakończeniu etapu wprowadzania spisów gołębi do programu obliczeniowego, będziemy mieli możliwość wygenerowania prawidłowego Protokołu Komisji Lotowej i Zegarowej (zakładka Hodowcy -> Pokaż hodowców (lewa kolumna) dla każdego punktu wkładań. W sposób szczególny zachęcamy do korzystania z Protokołu Komisji Lotowej i Zegarowej tworzonego przez program obliczeniowy "Górski". Dzięki temu uzyskamy gwarancję spójność danych między dokumentacją papierową a programem. Ponadto ułatwia to weryfikacji poprawności wypełnienia Protokołu przez Komisje versus program obliczeniowy.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan lotów 2020r.

Od lotu 8 zabieramy gołębie Sieradzkie.

Lot Borken 1 planowany jest na Sobotę ,  Borken 2  Niedziela . Są to loty okręgowe.


Na zebraniu delegatów przyjęto większością głosów:
Pierwsze trzy loty konkursowe w roku 2020r. odbywają się w sobotę.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikat nr 2/2020


                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrączki rodowe na rok 2020r dla osób które chcą dokupić i zwiększyć ilość zamówienia są dostępne w cenie 2 zł za 1 szt:
SKLEP WSZYSTKO DLA GOŁĘBI PTAKÓW OZDOBNYCH Mariana i Malwiny Mierzchała
ul. Profesora Kaliny 80 w  Ostrowie Wielkopolskim
---------------------------------------------------------------------------------------------
Wewnętrzny regulamin Okręgu Kalisz na 2020 rok


---------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficjalne Wyniki Mistrzostwa Polski – 2019r.

Gratulacje dla wszystkich hodowców

http://pzhgp.pl/2019/11/23/oficjalne-wyniki-mistrzostwa-polski-2019/

                       ---------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki Regionu 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------

Książki lotów za sezon 2019r. dla poszczególnych sekcji w wersji elektronicznej znajduje się w Archiwum za rok 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Informacja o lotach rejonowych oraz okręgowych przeniesiona do zakładki Loty dorosłe 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do filmu z pojenia gołębi lot Hildesheim 1 z dnia 09-06-2019r. Film z dnia 08-06-2019r godzina 21.34 pojenie gołębi

https://www.youtube.com/watch?v=7f5ysj2Ref4&feature=youtu.be

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 3 widok z kabiny 02-06-2019r

https://youtu.be/VsNRw8HpomM

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 2 widok z kabiny 26-05-2019r

https://youtu.be/9DW6WKEYVZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wszyscy hodowcy , którzy wkładają gołębie na zegar elektroniczny po zakoszowaniu swoich gołebi muszą niezwłocznie (max do 2 min) wydrukować listę startową.

V-ce prezes ds. lotów Mariusz Kołeczko

----------------------------------------------------------------------------------------------

Podłączenie kostki ESK.

Schemat bez kostki .                                                       Schemat z kostką.


                                                      

 
   
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL