Dobry Lot

Witamy wszystkich miłośników i hodowców gołębi pocztowych


KOMUNIKAT Nr. 1/2015

PZHGP.Zarzad Oddziału 0100 Ostrów Wielkopolski podaje do wiadomosci i stosowania następujące uchwały.

1. Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2015 roku i w latach następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej,lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu zapięty na nodze gołębia.

2. Dopuszcza się do stosowania w systemach ESK w sezonie lotowym 2015 wszystkie wersje programowe,które funkcjonowały w tych systemach w 2014 roku.

TE DWA PUNKTY SĄ Z KOMUNIKATU Nr.1/2015 z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO.

3. Przyjmuje się oferty :
- na obliczanie wyników
- konwojenta

oferty prosimy składać do 15.03.2015 do kol Daniela Stachowiaka tel. 609 496 555

- oferta na czyszczenie kabiny do 15.03.2015

chętnych prosimy o kontakt z kol. Markiem Owczarkiem w celu wyjaśnienia zakresu prac tel. 660 166 132

4. Uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 19 lutego 2015 roku opiekę nad świetlicą na ulicy Dobrej 6 ,oraz punktem wkładań na ulicy Towarowej powierzono Kol.Dariuszowi Janasowi.

5. Zarząd Oddziału poparł jednogłośnie propozycję Prezesa Ireneusza Zwierza odnośnie przekształcenia działalności statutowej PZHGP Oddziału 0100 Ostrów Wielkopolski na działalnośc gospodarczą,a tym samym na wynajem ciągnika siodłowego od października do końca marca. W powyższym celu w dniu 30 marca //wtorek// zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów o czym zostaną powiadomieni delegaci w odrębnym komunikacie

Za Zarząd
Prezes Zwierz Ireneusz
Sekretarz Puchalski Wiesław

obowiązki rachmistrzaOstrów Wielkopolski 28 luty 2015 rok

KOMUNIKAT Nr 2/2015 r.
PZHGP Zarząd Oddziału 0100 Ostrów Wielkopolski podaje do wiadomości i stosowania następujace uchwały podjete na NWZSW Oddziału w dniu 7 lutego 2015 roku.

1. Opłata członkowska 45 złotych.
2. Opłata stała 100 złotych.
3. Opłata za gołębia w lotach starych 4 złote.
4. Opłata za gołębia w lotach młodych 3 złote.
5. Wpisowe dla nowo wstępujących do PZHGP 10 złotych.
6. Obowiązkowo na czyszczenie kabiny 25 złotych.
7. Wszelkie opłaty prosimy uregulować do 15 kwietnia 2015 roku.

za Zarząd
Prezes Zwierz Ireneusz
Sekretarz Puchalski Wiesław
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL