Dobry Lot

Witamy wszystkich miłośników i hodowców gołębi pocztowych


30-03-2015
DODANO W KOMUNIKATACH 04/2015
GODZINY KOSZOWAŃ GOŁĘBI W LOTACH GOŁĘBI DOROSŁYCH NA 2015 ROK

-----------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT Nr. 3/2015


Ostrów Wlkp. 21.03.2015

KOMUNIKAT Nr.3/2015 r.

PZHGP Zarząd Oddziału 0100 Ostrów Wielkopolski podaje do wiadomości i stosowania następujące uchwały podjęte na zebraniu Zarządu w dniu 20.03.2015r.

1. W dniu 10 kwietnia upływa ostateczny termin oddawania spisów gołębi starych, u skarbników macierzystych sekcji w ilości 4 sztuk podstemplowane przez lekarza weterynarii. Przypominamy ,że opłata wynosi od gołębia „4 złote” .

2. W dniu 11 kwietnia zwołuje się członków, którzy wkładają gołębie na punkcie przy ul. Dobrej na godz. 16.00 w celu ogólnych porządków na świetlicy i w obejściu.

3. Czyszczenie kabiny powierzono Markowi Owczarkowi.

4. Obliczeniowcem w sezonie 2015 jest Damian Łagoda.

5. Każdy członek (np. tandem 1x25 ) płaci dodatkowo 25,00 na czyszczenie kabiny i należy tę kwotę wpłacić do spisu gołębi dorosłych.

6. Dnia 10 i 17 kwietnia od 17,00 do 20.00 weryfikacja zegarów na ul. Dobrej 6, w dwóch zespołach, Kol. Jarociński i Przybylski oraz Janicki i Łyżwa Kazimierz.

7.Pomiary sferyczne dla nowo wstępujących kolegów sekretarze sekcji zgłoszą z dokładnymi adresami gołębników oraz nr telefonów sekretarzowi kol. Wiesławowi Puchalskiemu

8. Zarządy Sekcji proszone są o zgłaszanie członków którzy ubiegają się o oznaczenia PZHGP.

9. Prezesi sekcji mają obowiązek powiadamiać o zebraniach sekcyjnych przeprowadzanych na świetlicy przy ul. Dobrej kolegę Dariusza Janasa.

10.Wystawienie upoważnień do odbycia lotów gołębiami bez kart zgłaszać do kolegi Wiesława Puchalskiego płacąc 5.20 od sztuki.

11.Zgodnie z Uchwałą tylko gołębie ujęte na spisie mają prawo być koszowane. W przypadku hodowcy, który koszuje gołębie nie będące na spisie zostanie nałożona na niego nagana. W momencie powtórzenia przewinienia w/w hodowca zostanie pozbawiony możliwości koszowania do końca sezonu tj. gołębi starych lub młodych w zależności kiedy zostało popełnione przewinienie. Każdy hodowca jest zobowiązany do posiadania na punkcie wkładań spisu gołębi w celu weryfikacji.
Przypominamy że każdy hodowca może koszować tylko 5 sztuk do pojedynczej klatki.

12.Wszystkie serie muszą być bezwzględnie zaznaczone :

Hodowcy, którzy posiadają zegary elektroniczne umożliwiające wpisywanie liter typują :
- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy literą S
- Mistrzostwo gołębi rocznych literą M.
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie, aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje:
( SM )
Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne, które umożliwiają typowanie przez tzw.
( * ) typują :
- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( * )
- Mistrzostwo gołębi rocznych ( * )

w przypadku kiedy Hodowca, który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje: ( * ) dopisując długopisem.„NIE OŁÓWKIEM” !!! ( M ) na liście startowej jak i zegarowej.

Hodowca, który nie zaznaczy ( M )będzie miał zaliczone pierwsze 10 gołębi włożonych do serii 5 z 10 z 50 i do GMP, a 10 gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20.

Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne BEZ możliwości typowania oraz hodowcy posiadający zegary tradycyjne zmuszeni są typować wpisując odręcznie litery S , M :
- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( S )
- Mistrzostwo gołębi rocznych ( M )
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje : ( S M )

13. Przypominamy:
każdy hodowca ma obowiązek zaznaczenia serii na liście zegarowej, której zgodność z listą startową potwierdzą wyznaczone osoby.

14.Obrączki rodowe na 2016 rok płatne do 30 czerwca 1.20 a po tym terminie 2 zł za sztukę.

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ: Puchalski Wiesław
PREZES: Zwierz Ireneusz
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL