Nowości

                   Ponieważ jeden z hodowców zauważył błąd dla list konkursowych Liga I oraz Liga II. Nastąpiła weryfikacja generowania lig przez dostawcę programu. Listy konkursowe dla Liga I oraz Liga II zostały ponownie przeliczone za wszystkie loty.


Rachmistrz                                

-----------------------------------------------------------------------


  Koszowanie  Hildesheim II


Lot Hildesheim II koszowanie gołębi 23-06-2018r.

- ul. Towarowa od 11.00 do 12.00 zegary na 12.00

- ul. Dobra od 11.00 do 12.30 zegary 12.30

Zakoszowane gołębie będą napojone na ul. Dobrej----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Plan lotów gołębi młodych na rok 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lot do GMP


Od 4 lotu do lotu 13 włącznie, PIERWSZA 10-SIĄTKA gołębi do GMP  musi być koszowane jako pierwsze to samo dotyczy pierwszej 5 do intermistrzostwa. Jeżeli chodzi o zegary benzing M1 benzing Top gdzie seria zaznaczana jest gwiazdką to muszą być  tak kolejno zakoszowane  jak zostały wytypowane w zegarze w przeciwnym wypadku okręg może unieważnić wyniki danego hodowcy.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie typowania

BARDZO PROSZĘ O ZWRACANIE UWAGI PRZY WYDRUKACH LIST WKŁADANIOWYCH ORAZ Z ODDANIEM WYNIKÓW , ABY NA LISTACH ZNAJDOWAŁ SIĘ ZAPIS ZEGARA SATELITARNEGO.

BRAK ZAPISU Z ZEGARA BĘDZIE SKUTKOWAŁ NIEZALICZENIEM LISTY DO KONKURSU.

Rachmistrz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Wszystkie serie muszą być bezwzględnie zaznaczone :
       Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne umożliwiające wpisywanie liter typują :
 -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy literą S
 -  Mistrzostwo gołębi rocznych literą M.

               - Intermistrzostwo kolejną  literą zaznaczamy pierwsze 5 koszowanych gołębi.
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( S M )

 Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne które umożliwiają typowanie przez tzw. ( * ) typują :
 -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( * )
 -  Mistrzostwo gołębi rocznych ( * )

w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( *  )  dopisując długopisem.  ( M )
Hodowca, który nie zaznaczy będzie miał zaliczone pierwsze 10  gołębi włożonych do serii 5 z 10 z 50 do GMP i 10 gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20
   

 „NIE OŁÓWKIEM” !!!  na liście startowej jak i zegarowej.
 
 Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne BEZ możliwości typowania oraz hodowcy posiadający zegary tradycyjne zmuszeni są typować wpisując odręcznie litery   S , M :
 -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( S )
 -  Mistrzostwo gołębi rocznych ( M )
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( S M ) 

Od 4 lotu do lotu 13 włącznie pierwsza 10 gołębi do GMP  musi być koszowana jako pierwsze to samo dotyczy pierwszej 5 do intermistrzostwa. Jeżeli chodzi o zegary benzing M1 benzing Top gdzie seria zaznaczana jest gwiazdką to muszą być  tak kolejno zakoszowane  jak zostały wytypowane w zegarze w przeciwnym wypadku okręg może unieważnić wyniki danego hodowcy.

10. Przypominamy:
  każdy hodowca ma obowiązek zaznaczenia serii na liście zegarowej, której zgodność z listą startową potwierdzą wyznaczone osoby.

  ----------------------------------------------------------------------

                            Godziny koszowania gołębi dorosłych 2018

 


   


    
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL